Länk till Proceedo™ Invoice Management Proceedo™ Invoice Management

En användarvänlig On-Demand lösning för elektronisk hantering av fakturor. Med Proceedo Invoice Managment kan du bl a matcha fakturor mot inköpsorder per automatik, automatisera hanteringen av periodiska fakturor och erbjuda lösningar för att enkelt ansluta mindre leverantörer. Givetvis kan Proceedo Invoice Management integreras med de flesta ekonomi- och affärssystem på marknaden.
Länk till Visma Invoice Manager Visma Invoice Manager

Visma Invoice Manager ersätter det traditionella pappersflödet och täcker alla steg i hanteringen av leverantörsfakturor. Fakturorna skannas in eller tas mot elektroniskt och distribueras i digital form via internet och intranät. De går ut till alla berörda på en gång och kan granskas, attesteras, betalas och arkiveras utan att ett enda papper behöver lyftas. Systemet är integrerat med ekonomisystemet så att huvudbok och leverantörsreskontra uppdateras automatiskt under fakturabehandlingen.
Länk till Visma Document Center – för ett smartare och effektivare fakturaflöde Visma Document Center – för ett smartare och effektivare fakturaflöde

Automatisera ditt företags fakturaflöde. I den bästa av världar har du alltid överblick över företagets fakturaflöde. Verkligheten är ofta en annan. Onödigt mycket tid läggs på att administrera fakturorna – ofta i oöverskådliga system. Tänk dig i stället att alla fakturor med tillhörande bilagor skannas och hanteras i ett översiktligt och elektroniskt program. Visma Document Center ger dig fullständig översikt över fakturaflödet.

Visma     Tel: 0771-44 22 00     info@visma.se     www.visma.se